Vores vision/hvem er vi

Vi byder velkommen i Bolderslev Børnehus, Smedefod 4 B, 6392 Bolderslev

Vi er en kommunal integreret 0-6 års institution under Aabenraa Kommune. Vi har 1 vuggestue og en indslusningsgruppe og 3 børnehavegrupper. Der er en Minigruppe ved Bolderslev Børnehus

Vi er aldersopdelt:

1 vuggestuegruppe 0 –ca.2,5 år

1 indslusningsgruppe ca.2,5 -3,5 år i perioden 1.1 - 1.7 hvert år.

1 børnehavegruppe 3 årige

1 børnehavegruppe 4 årige

1 børnehavegruppe 5 årige

Vi har en stor legeplads og ligger tæt ved skolen..

Vores vision: at vi vægter fællesskab, hvor alle har en plads. Leg- sprog og bevægelse-glæde og spontanitet er i højsæde for at skabe et godt børneliv.  Vi arbejder for et godt læringsmiljø for at alle børn får de bedste muligheder for et godt liv.

Vi er certificeret idræts og bevægelses institution.

Vores mission: Vi vil være et Børnehus der vægter leg og udeliv, et sted hvor trivsel er i højsæde og hvor alle oplever at være en del af et  fællesskab. Et sted hvor børneperspektivet er prioriteret højt.

Vi er rummelige og vægter et godt gensidig forældresamarbejde. Vi har en anerkendende og respektfuld tilgang til hinanden.

I er altid velkomne til at deltage i jeres barns hverdag i børnehuset.