Læs vores pædagogiske grundlag

Børnesyn

Vi anser alle børn for at være unikke og værdifulde i sig selv. Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i, at barnet er en aktiv medspiller og anerkendes for den barnet er. Alle børn skal være en del af fællesskabet – have lige muligheder, hvor voksne guider og viser barnet vejen.

Børneperspektiv

Vi arbejder meget med medinddragelse og demokrati. Hvordan de voksne tolker situationer

Voksne er bevidste om at fange børnene. Børnene har medindflydelse i hverdagen, i så høj grad som muligt, der er vigtig at børnene bliver inddraget i hverdagssituationer og vigtigt at børnene bliver set og hørt i hverdagen

Dannelse

At danne sin personlighed, handler om at udfordre sin egen virkelighed og opfattelse af, hvordan tingene hænger sammen.

I Bolderslev Børnehus har vi gode intentioner over for hinanden, det bygger på respekt, pli, høflighed, omsorg, nysgerrighed – den gode omgangstone, snakker med hinanden og tager hensyn til hinanden.

Vi er gode forbilleder over for hinanden

Forældresamarbejde

Vi lægger stor vægt på et ligeværdigt samarbejde med forældre og personale.

Forældrene er medspiller i samarbejdet og vi er åben, ærlige, faglige og bruger dokumentation og forældremøder til dialog

Leg

Pædagogerne spiller en afgørende rolle i børnenes leg. Vi har fokus på den ustrukturerede leg, hvor børnene prøver sig selv af, de får knubs og lærer sociale spilleregler, fantasien er i brug og alle deres sanser er i spil. Vi har også fokus på den strukturerede leg, hvor pædagogen guider og støtter og vejleder og styrer.

Vi er opmærksomme på at der er pædagoger tilstede under legen, den fysiske tilstedeværelse og kontakt bidrager til en mere aktiv leg.

Læring

Børnene lærer i en vekslen mellem leg, planlagte aktiviteter og rutinesituationer. Vi er gode rollemodeller og er med til at gøre dem nysgerrige. Vi griber de ”situationer” der opstår og får børnenes fulde opmærksomhed som giver den største læring.

Børnene skal lære gennem hele kroppen.

Mine øjne ser

Mine ører hører

Min krop husker

Børn i udsatte positioner

Vi er opmærksomme på børn i udsatte positioner. I samspil med forældrene handler vi på de signaler der viser mistrivsel og at det aldrig er barnet der er et problem. Inklusion er en stor del af behandlingen i samspil med relevante muligheder for hjælp så som psykolog, talepædagog, fysioterapeut, ressource pædagoger m.m.

Overgange

Vi samarbejder med dagplejen og Bolderslev Skole. Den røde tråd følger barnet, vi bruger trivselsskemaer, overgangsskemaer og Børnehuset og Skolen har et fælles forældremøde inden start i skolen. Vi besøger hinanden ofte, så børnene er trygge ved et skift.

Indsatsområde: Læringsmiljø

 •      

  Læringsmiljø:

  Målet: at skabe læringsmiljø der understøtter fællesskabet

  1. Hvordan kan vi skabe læringsmiljø der understøtter fællesskabet?
  • Temauger: drenge og pige grupper i Hus 1
  • Blande børnene på tværs af stuerne
  • Aktiviteter/værksteder ud fra børnenes interesser.
  • Struktureret legeaftaler med medbestemmelse
  • Små grupper/evt. ud af huset
  • Skabe rum i rummet
  • Teambuilding-gymnastiksalen – konkurrence
  • Voksne bliver ved legen
  • Voksne der viser hvordan legesager kan bruges
  • Voksne beskytter legen/værner om legen.
  • Målet: at skabe små læringsrum, som giver mulighed for fordybelse.
  1. Hvordan kan vi skabe små læringsrum, som giver mulighed for fordybelse?
  • Hyggehjørner
  • Skabe fornyelse eks. ved at flytte legesager- skifte ud i legesager- tilbyde nye legesteder
  • Afgrænse legen ved eks. ved hjælp små kroge-af borde/tæpper/skillevæg m.m.
  • Spørge børnene hvilket legetøj der hitter og have det fremme/ inddrage børnene i, hvor de gerne vil lege med det.
  • Små grupper ud af huset
  • Tid til fordybelse
  • Synlige voksne –inspiration
  • Bytte stuer
  • Målet: at skabe et læringsmiljø, der kan rumme alle individuelt(NUZO)
  1. Hvordan kan vi skabe et læringsmiljø, der kan rumme alle individuelt(NUZO)?
  • Viden om hvad det enkelte barn kan rumme/mestre, skabe læringsrum, med øje for det enkelte barn.
  • Processen vigtig, ikke resultatet
  • Medinddrage børnene
  • Hele tiden kigge på gruppen og reflektere bruge Anders Skrivers reflektionsskema.
  • Inddrage forældrene
  • Bruge trivselsskemaer
  • Små grupper
  • Guide børnene- skubbe børnene  
  •  
  •  
  1. Hvordan kan vi være med til at styrke børns fantasi i legen?
  2. Målet: at være med til at styrke børns fantasi i legen.
  • Rollespil
  • Voksne ned i børnehøjde
  • Materialer/muligheder/kreativitet
  • Sanglege
  • Naturmaterialer
  • At gribe børnenes forslag/ideer, hvad de er optaget af – hjælpe og give dem ny info eks. iPad
  • Voksne der leger med
  • Projekter
  • Tegn:
  • Alle har en ven
  • Alle er en del af fællesskabet
  • Empatiske
  • Kan sige pyt
  • Trives og udvikles