Natur, udeliv og science

Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?

Ex Børnene i vuggestuen var meget optaget af alle de edderkopper de så indenfor. Derfor lavede vi et tema om edderkopper, hvor vi var ude og finde edderkopper og kiggede efter edderkoppespin og lavede edderkopper de kunne få med hjem. Refleksion Det gjorde, at børnene fik et kendskab til dette dyr og vi brugte naturen til noget andet end, at lege i. Børnene spurte også meget interesseret ind til dyret.

Turdage ud af huset, hvor vi f.eks kigger på årstidens forandringer.

Emner som fra jord til bord, spirer projekt.

Ex Projekt hvor vi undersøger hvad ser sker med en kop vand udenfor i frostvejr om vinteren. Eller hvad der sker med en vintergæk der sættes i farvet vand. Her bliver sproget brugt meget, da der er mange spørgsmål og undren.

Ex Kan børnene lave deres egne grønsager? Vi snakkede om hvordan vi kunne lave deres egne grøntsager. Vi tog tomater og peberfrugter kerner såede dem og plantede dem i udenfor.

Ex Vi er ude og gå, en dreng finder en dåse og siger, må man gerne smide sådan en i naturen?

Eks. Vi er på legepladsen, og pludselig kommer B med en regnorm. Han siger “se orm”. L sætter sig ned på hug og siger “ja du har fundet en regnorm”. B trækker i regnormen. L siger “du skal være sød ved den”, de kigger sammen på at den bevæger sig og sætter den så over i græsset. Det er vigtigt at vi er gode rollemodeller i børns møde med naturen

Vi tilrettelagt et forløb der hedder natur og miljø. Her har vi inddraget børnene som afsæt i hele forløbet. Ud fra børneinddragelsen har vi så planlagt ting som at samle skrald, snakke om genbrug, om vores natur og vigtigheden i at passe på den, yderligere vil der være forsøg, fysiske aktiviteter og kreative udfoldelser.

Science, dette kan være i form at tælle lege, måleforhold, størst og mindst etc. Vi inddrager af og til iPad hvis børnene har fundet noget og lignende. Så undersøger vi det, finder billeder og bliver klogere.