Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur, æstetik og fællesskab

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople­velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?

Gennem eventyr og teaterspil, hvor børnene overfor hinanden genfortalte og spillede små teaterspil som de 3 bukkebruse. Her støttede de op om hinanden og hjalp hinanden gennem stykket.

Når vi i fællesskab tager på fællesudflugt, til dyreskue eller ud og ser div. Kulturelle oplevelser på f.eks. Biblioteket.

I hverdagen gennem tegninger/malerier hvor vi for en god snak om hvad de tegner.

Fejring af div højtider på stuerne, med klippe/klister, sange og højtlæsning.

Ex En pige kommer og spørger, hvilket sprog snakker Ruth og hvorfor snakker hun ikke dansk?

Ex: Vi holder fast i forskellige traditioner som Jul, påske, fastelavn og fødselsdage. Ved at skabe forskellige fælles oplevelser, som kan give børnene en forståelse for de forskellige danske traditioner. I forbindelse med de forskellige højtider, læser vi i bøger, synger sange og er kreative.

Refleksion : Vi gør vi meget ud af kreative udfoldelser da vi mener at det æstetiske er det der skaber og udvikler børnenes fantasi. Når børnene først har fantasien så skaber det en nysgerrighed og denne nysgerrighed er det de lærer af. Lysten til at lære. Børnene er med til at bestemme hvad hvordan og hvornår indenfor overordnede rammer. Vi er her procesorienterede og ikke resultatorienteret. Her er børneperspektivet også nøgleordet, da det er deres interesser der skal frem, når de har lysten og nysgerrigheden kan vi så understøtte det og udfordre så de lærer. Små børn kan også føle store ting, og følelser går ofte hånd i hånd med dette tema, derfor vægter vi højt at det skal være procesorienteret fremfor resultatorienteret da vi agter at børnene skal have en succesoplevelse, en styrkelse af selvværd, selvtillid og kunnen, her snakker vi meget undervejs, går i dialog med børnene omkring processen og sikre os at de får en forståelse af sammenhæng.