Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
  2. .Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?

Frøerne og Sommerfuglene har hver tirsdag bytte dag om eftermiddagen, hvor fx drengene leger på den ene stue og alle pigerne på den anden stue. Dette er med til, at børnene leger på tværs af køn og alder. Så fx de små kan lære af de store og omvendt. Dette eksempel er med til, at styrke fællesskabet i huset og børnene ikke er fremmede for hinanden og følge at de høre til. Det giver også en tilknytning til andre voksne = tryghed.

Samling: Fange børnenes opmærksom til samling .Ex: Børnene kunne ikke finde ud hvornår samling startede. Vi gør det forudsigeligt: Vi starter med en sang. Snakker om dagens emne, leger leg, afslutter med en sang

Vi voksne griber nogle af de bolde børnene kaster Fx vores temaer på stuen ridder/enhjørning det er noget børnene har forslået, da det er noget de er optaget af for tiden.

Ex et barn kommer hen og spørger om jeg vil tegne en dinosaurus. Du skal selv prøve men Jeg har en ide, vi kan finde iPad frem og så du kan kigge efter en dinosaurus der.

Ex et barn kommer hen og spørger om jeg ikke godt vil tegne et påskeæg, da det ikke selv kan. Dertil svare jeg, at det vil jeg ikke, men jeg vil gerne hjælpe barnet med at tegne det. Ved at vi fx finder ud af hvordan et påskeæg ser ud (med hjælpe af iPad/pinterest) jeg snakker med barnet om at det er vigtigt at man øver sig. For der ved at vække barnets udforskningslyst.

Vi lave opgaver, her har vi fokus på at vi ikke er resultat orienteret men at man gør sit bedste og bare prøver. Børnene skal turde at give sig i kast med det og her ser vi stor udvikling i deres individuelle karaktere og selvværd.

Det er noget der genspejler sig HELE dagen, i garderoben hvor børnene prøver, til gymnastik hvor børnene bliver udfordret men på en afbalanceret måde således at børnene får en succesoplevelse og derved også udvikler sig i selvværdet og bliver bekendte med deres egne kræfter og tilstedeværelse. Her er vores roller vigtige da vi skal være dem der støtter passer på og samtidig udfordrer børnene.